Ciało a praca z emocjami. 16 listopada. Warsztat z Anną Haracz

„Aby nasze wewnętrzne doświadczanie mogło się przemieszczać i zmieniać, musimy nawiązać kontakt z taką jego jakością, która poprzedza słowa, obrazy, wrażenia płynące z ciała i emocje„
„Gdy przyglądamy się naszemu życiu wewnętrznemu, w polu widzenia pojawiają się obrazy, emocje lub doznania fizyczne. Z reguły wybieramy jeden lub kilka spośród sposobów doświadczania: jedni używają głównie słów i pojęć, ktoś inny chętnie posługuje się wyobrażeniami, są też osoby szczególnie wyczulone na sygnały pochodzące z ciała i te postrzegają świat poprzez swoje ciało.
Poszczególne szkoły terapeutyczne wykorzystują te poziomy doświadczania w różnym stopniu. Najczęściej pracuje się na poziomie werbalnym, jak w psychoanalizie lub w różnych terapiach opartych na rozmowie. W psychosyntezie i innych procedurach związanych z wyobraźnią pracuje się przede wszystkim na poziomie obrazów. W terapii pierwotnej, terapii gestalt oraz terapii oddechowej Reicha dużo miejsca poświęca się emocjom, a różne inne terapie oddechowe i terapie pracy z ciałem zajmują się przede wszystkim doznaniami cielesnymi.”
„Ciało zna odpowiedź” Martin Siems

PROWADZENIE: Anna Haracz, www.anahajoga.pl
TERMIN:
sobota, 16 listopada,
godz. 11.00 – 14.00

CENA: 90 zł,
REZERWACJA: annaharacz@yahoo.com, przedpłata 40 zł
na konto BGŻ 16 2030 0045 1130 0000 1151 9410 z dopiskiem „EMOCJE”

MIEJSCE:
Crazy Bones, ul. Karłowicza 21, Gdańsk

KONTAKT:
tel. 502298770, annaharacz@yahoo.com